Cavex

Het helpen van tandheelkundige professionals en patiënten kan alleen als je in oplossingen denkt. Bij Cavex denken ze daarom niet alleen in losse producten maar in hoogwaardige systemen die u een totaal oplossing bieden. Uiteraard voldoen deze systemen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid. Zij zijn er dan ook trots op dat hun producten iedere dag weer, door duizenden professionals wereldwijd, worden gebruikt.

Samenwerking is cruciaal als je tot de beste oplossing wilt komen. Een partner georiënteerde benadering ligt ten grondslag aan het succes van Cavex. Om nieuwe producten te ontwikkelen of bestaande producten te verbeteren dien je eerst te weten wat je klanten willen. Cavex werkt onder meer samen met een “tandartsforum” samengesteld uit een multidisciplinair team van tandheelkundige professionals. Tevens heeft Cavex wereldwijd nauwe banden met universiteiten en opinieleiders die ons scherp houden in trends en ontwikkelingen, alsmede sparringpartners voor  nieuwe producten.

Ervaren mensen en moderne faciliteiten. Voor het ontwikkelen, produceren, marketen, verkopen en versturen van medische producten beschikt Cavex over een ervaren team van goed opgeleide mensen die de onmisbare hoeksteen vormen van het Cavex succes. De wereld om ons heen verandert in hoog tempo en alleen met een team van professionals op ieder niveau binnen Cavex  kan hierop slagvaardig worden geanticipeerd. In 2010 heeft Cavex de beschikking gekregen over een hypermoderne productiefaciliteit met volop mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en groei.

Vertrouwde paden en nieuwe richtingen. Alginaat afdruk systemen blijven voor Cavex een belangrijk focus product. Waar voor veel concurrenten alginaat een “bijproduct” is, is dit voor Cavex absoluut corebusiness. Continue kwaliteitsbewaking en verbetering, maar ook het toevoegen van nieuwe producten en lijnextensies staan hoog op de agenda.